خدمات
Persian Arabic English Spanish

تجهيزات نقشه برداري

 جهت انجام عملیات نقشه برداری 

 با شماره 09123400816 تماس حاصل نمایید. 

  رديف    

دستگاه

      مدل

  تعداد

جزئيات دستگاه

نمايش فيلم

1

دوربين توتال

"2  TS06  OULTRA  

     1     

مشاهده مشخصات 

نمايش

2

دوربين توتال

 "5  TS06  OULTRA   

1

مشاهده مشخصاتنمايش

3

دوربين توتال

 "5  TS06   POWER   

2

مشاهده مشخصاتنمايش

4

جي پي اس ايستگاهي

SEYSTEM 500/LEICA VIVA

2

مشاهده مشخصات

نمايش

5

دوربين ترازياب

NAK2

1

مشاهده مشخصات

نمايش

6

دوربين ترازياب

NA2

1

مشاهده مشخصات

نمايش

7

دوربين تراز ياب

NA730

1

مشاهده مشخصات

نمايش

8

جي پي اس دستي

MAP 62S

2

مشاهده مشخصات

نمايش

9

جي پي اس دستي

MAP 78S

1

مشاهده مشخصات

نمايش

10

متر ليزري

DT300

2

مشاهده مشخصات

نمايش

11

متر ليزري

D5

1

مشاهده مشخصات 

نمايش

12

راديو دستي

PUXING

6

مشاهده مشخصات

 

 

 

 

 

كليد واژه ها:

'شركت نقشه برداري' , 'مهندسين مشاور نقشه برداري' , 'مشاور نقشه برداري' , 'مشاوره نقشه برداري' , 'مشاور نقشه بردار' , 'مهندس نقشه بردار' , 'مهندس نقشه برداري' , 'پيمانكار نقشه بردار' , 'پيمانكار نقشه برداري' , 'آموزش نقشه برداري' , 'تهيه نقشه' , 'دفتر نقشه برداري' , 'ماده147' , 'ماده 147' , 'تهيه نقشه UTM' , 'مشاورين نقشه برداري' , 'مشاورين نقشه بردار' , 'نقشه برداري' , 'نقشه بردار'

 

 

 

 

 

Tehran: 02136115397

 03155572537 :Isfahan

09123400816

Info@behinepeyma.com

 
 
Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup