خدمات
Persian Arabic English Spanish

تصاویر پروژه ها

جهت هماهنگی انجام عملیات نقشه برداری با شماره 09123400816 تماس حاصل نمایید.

نقشه برداری سالن پرس سایپا کاشان

 

خط تولید سینروئن

نقشه برداری خط تولید سیتروئن سایپا کاشان

 

طرح توسعه سایپا

نقشه برداری طرح توسعه سایپا کاشان

 

محوطه سازی سایپا کاشان

نقشه برداری و محوطه سازی سایپا کاشان

 

محوطه سازی سایپا کاشان

نقشه برداری و محوطه سازی سایپا کاشان

 

ساختمان اداری سایپا کاشان

نقشه برداری ساختمان اداری سایپا کاشان

 

مسکن مهر کاشان 

نقشه برداری مسکن مهر کاشان

 

مسکن مهر کاشان 

نقشه برداری مسکن مهر کاشان

 

 

مجموعه ورزشی کاشان

نقشه برداری مجموعه ورزشی کاشان

 

جاده ورودی نیاسر

نقشه برداری جاده ورودی نیاسر

 

رصد خانه ملی ایران

نقشه برداری رصد خانه ملی ایران

 

شهرک باغشهر نیاسر

نقشه برداری شهرک باغشهر نیاسر

 

Read more: تصاویر پروژه ها

09123400816

Info@behinepeyma.com

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup