خدمات
Persian Arabic English Spanish

نقشه برداری در شهرک صنعتی پرند

نقشه بردار مقیم در شهرک صنعتی پرند

اعزام اکیپ نقشه بردار صنعتی به شهرک صنعتی های کل کشور

شماره تماس: 09123400816 

-----------------------------------------------------

"مهندس نقشه بردار در پرند" , "نقشه بردار در پرند" , "نقشه بردار در شهرک صنعتی" , "دفتر نقشه برداری در پرند" , "آموزش نقشه برداری در پرند" , "تهیه نقشه UTM در پرند" , "ماده 147 در پرند" , "تفکیک و میخ کوبی زمین در پرند" , "تجهیزات نقشه برداری در پرند" , "نقشه بردار با دوربین در پرند" , "GPS در پرند" , "GIS در پرند" , "توتال استیشن در پرند" , "کارشناس نقشه برداری در پرند" , "دوربین نیوو در پرند" , "نقشه برداری صنعتی در پرند"

 -------------------------------------------

اکیپ نقشه بردار مقیم در شهرک صنعتی پرند

 نقشه برداری و نصب ریل جرثقیل سقفی در سوله های صنعتی

Read more: نقشه برداری در شهرک صنعتی پرند

نقشه برداری صنعتی | مهندس نقشه بردار | دفتر نقشه برداری

 جهت انجام خدمات نقشه برداری با شماره 09123400816 تماس حاصل نمایید.

 

نصب تجهیزات | هامون ناییزه

 

نصب تجهیزات | هامون ناییزه

 رديف

       پروژه   مكان                                                           شرح عمليات نقشه برداري
1 سايپا پرس تهران نقشه برداري فونداسيونهاي خط پرسكاري G1 + نقشه برداري جهت نصب تجهيزات
2 سايپا پرس تهران نقشه برداري فونداسيونهاي خط پرسكاري G2 + نقشه برداري جهت نصب تجهيزات
3 سايپا پرس تهران نقشه برداري فونداسيونهاي خط پرسكاري G3 + نقشه برداري جهت نصب تجهيزات
4 سايپا پرس تهران نقشه برداري فونداسيونهاي خط Blanking(سالن برش) + نقشه برداري جهت نصب تجهيزات
5 سايپا پرس تهران نقشه برداري فونداسيونهاي خط Progressive + نقشه برداري جهت نصب تجهيزات
6 سايپا پرس تهران نقشه برداري فونداسيونهاي پرس هيدروليك Baling  + نقشه برداري جهت نصب تجهيزات
7 سايپا پرس تهران نقشه برداري و جانمايي جرثقيلهاي سقفي
8 سايپا كاشان كاشان نقشه برداري فونداسيون تجهيزات + نقشه برداري جهت نصب سالن رنگ
9 سايپا كاشان كاشان نقشه برداري فونداسيون تجهيزات + نقشه برداري جهت نصب سالن بدنه
10 سايپا كاشان كاشان نقشه برداري فونداسيون تجهيزات + نقشه برداري جهت نصب سالن مونتاژ
11 سايپا كاشان كاشان نقشه برداري فونداسيون تجهيزات + نقشه برداري جهت نصب سالن پرس
12 سايپا كاشان كاشان باسكولهاي شمالي و جنوبي 
13 هامون ناييزه كاشان نقشه برداري فونداسيون تجهيزات + نقشه برداري جهت نصب 
14 هامون ناييزه كاشان نصب جرثقيلهاي سقفي

پروژه های نقشه برداری صنعتی

 نقشه برداری | فونداسیون های سالن پرس | نصب تجهیزات

 نقشه برداری | فونداسیون های سالن پرس | نصب تجهیزات

 

 نقشه برداری | فونداسیون های سالن پرس | نصب تجهیزات

 نقشه برداری | فونداسیون های سالن پرس | نصب تجهیزات

 نقشه برداری سالن مونتاژ سایپا کاشان

 

نقشه برداری سالن پرس سایپا کاشان

نقشه برداری شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان

نقشه برداری شهرک صنعتی آران و بیدگل

نقشه برداری شهرک صنعتی راوند کاشان 

نقشه برداری در شهرک صنعتی پرند 

نقشه برداری شهرک صنعتی محمود آباد قم

نقشه برداری شهرک صنعتی شمس آباد تهران

نقشه برداری شهرک صنعتی ایوانکی

Read more: نقشه برداری صنعتی | مهندس نقشه بردار | دفتر نقشه برداری

09123400816

Info@behinepeyma.com

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup