خدمات
Persian Arabic English Spanish

مسئول فنی

 

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد فیضی

کارشناسی: مهندسی عمران

کارشناسی: مهندسی نقشه برداری

کارشناسی ارشد: مهندسی نقشه برداری - GIS

شماره تماس: 09123400816


رزومه کاری

نقشه برداری فرودگاه امام خمینی - 1379-1378 

نقشه برداری مهندسی لشگر 27 محمد رسول الله - 1381-1379

کارمند ارشد شرکت مهندسی توسعه سایپا-1388-1381

مدیر عامل شرکت بهینه پیمای دوربین-1396-1388

رئیس هیئت مدیره شرکت ره نمای ژیزمان -1396-1389

مشاور نقشه برداری -1396 تا کنون

دفتر استان تهران: قرچک - خیابان مارلیک - ساختمان آرین - طبقه 2 - 02136115397

دفتر استان  اصفهان: کاشان -  بلوار دانش  -  طبقه بالای بانک ملی - 03155572537

تلفن همراه:09123400816

Info@behinepeyma.com : پست الکترونیکی

Copyright 2016 © All Rights Reserved | Designed By : AlphaGroup